Openbare besluitenlijst B&W 17 januari 2012


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 januari 2012


Aanwezig:

J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
J.P. Frenken, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 januari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Convenant Vrijplaatsen.
Het college stemt in met het regionaal "Convenant betreffende de aanpak van de hand-having van overheidsregelingen bij vrijplaatsen".

 

3. Adviezen commissie algemene zaken d.d. 11 januari 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 11 januari 2012.

 

4. Samenwerkingsovereenkomst VRZOB.
Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Bevolkingszorg Brabant-Zuidoost.

 

5. Vervangen hulpverleningsvoertuig voor snel interventie voertuig (SIV).
Het college stemt in met het opstarten van een procedure om het hulpverlenings-voertuig te vervangen voor een snel interventie voertuig.

 

6. Integraal handhavingsprogramma 2012.
Het college stelt het programma vast en legt dit ter kennisname voor aan de commissie algemene zaken.

 


Portefeuille: R. Visser

 

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 10 januari 2012.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 10 januari jl. voor kennisgeving aan.

 

2. Adviezen raadscommissie grondgebiedzaken d.d. 9 januari 2012.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken van 9 januari 2012.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Definitieve versie programma van eisen "onafhankelijk onderzoek beheer gemeen-telijke bossen".
Het college stelt het programma van eisen “onafhankelijk onderzoek beheer gemeentelijke bossen” vast.

 


Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging Installatie dhr. Houben, nieuwe burgemeester Nuenen.
Het college woont de raadsvergadering m.b.t. de installatie van dhr. Houben, nieuwe burge-meester van Nuenen, bij.
Datum/tijd: 2 februari 2012
16:00 – 17.30 uur bijzondere raadsvergadering
17.30 – 19.00 uur receptie
Locatie: Het Klooster, Park 1 Nuenen

 

2. Uitnodiging Krutjesgatse zittingsavond 4 februari '12.
Het college woont de Krutjesgatse zittingsavond bij.
Datum/tijd: 4 februari 2012, 19:00 uur
Locatie: Tent