Openbare besluitenlijst B&W 2 november 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 oktober 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Bestuurlijke Strafbeschikking.
Het college besluit:

  1. te kiezen voor het nieuwe handhavingsinstrument: “bestuurlijke strafbeschikking overlast”;
  2. te kiezen voor implementatie van de “bestuurlijke strafbeschikking overlast” per 1 december 2010;
  3. de raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.Portefeuille: R. Visser

1. Geluidsscherm SBC.
Het college besluit de realisatie van de geluidswerende voorziening aan het SBC complex ter hand te nemen.