Openbare besluitenlijst B&W 22 mei 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 22 mei 2012


Portefeuille: burgemeester

 1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012.
  Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.
   
 2. Energiebesparende maatregelen combigebouw.
  Het college stemt in met de uitgangspunten van deze nota en:
  1. neemt nu de toepassing LED-verlichting en de voorbereidingswerkzaamheden voor zonnecollectoren in de bouwwerkzaamheden mee. De kosten van in totaal € 37.300,--. exclusief b.t.w. worden gedekt uit de reserve vrije bestedings-ruimte.
  2. Het plaatsen van de zonnecollectoren worden in 2013 uitgevoerd. De resterende kosten van in totaal € 15.400,-- excl. b.t.w. worden verwerkt in de kadernota 2012.
  3. De kosten van het energiegebruik voor het combigebouw zullen worden afgeraamd met € 7.700,-- vanaf 2014.

 

Ingekomen stukken

 1. Uitnodiging Receptie 110-jarig bestaan Harmonie Pro Honore et Virtute.
  Het college woont de receptie t.b.v. het 100-jarig bestaan van Harmonie Pro Honore et Virtute bij.
  Datum/tijd: 8 juni 2012, 19:00 uur
  Locatie: Vestzaktheater
  Volgens het collegebesluit ‘Attentie bij jubilea’ d.d. 15 november 2005 wordt € 100,-- beschikbaar gesteld als cadeau.
   
 2. Uitnodiging jubileumconcert Sons kamerkoor.
  De burgemeester woont het 40-jarig jubileumconcert Sons kamerkoor bij.
  Datum/tijd: 17 juni 2012, 16:00 uur
  Locatie: Protestantse Kerk aan de Boslaan
  Volgens het collegebesluit ‘Attentie bij jubilea’ d.d. 15 november 2005 wordt € 50,-- beschikbaar gesteld als cadeau.