Openbare besluitenlijst B&W 25 januari 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 25 januari 2011
 
 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 januari 2011.  

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Aanbesteding verzekeringen.

Het college neemt kennis van het behaalde aanbestedingsvoordeel met betrekking tot de brandverzekering voor de gemeentelijke gebouwen en de WA-verzekering.

 

3.   Raadsvergadering d.d. 27 januari 2011.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 januari 2011 zijn geagendeerd.

 

4.   Commissienotitie DOORontwikkeling organisatie Son en Breugel.

Het college stelt de commissienotitie DOORontwikkeling organisatie Son en Breugel” vast en biedt deze ter informatie aan de commissie Algemene zaken aan. 

 

5.   Verlenging overeenkomst gemeentenieuws met De Winter/De Brug.

Het college besluit de overeenkomst met De Winter drukkers en uitgevers (De Brug) te verlengen met 1 jaar, tot 31 januari 2012, onder gelijke condities.

 

6.   Commissie-agenda’s februari 2011.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van

februari 2011.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Beheer/onderhoud industrieterrein Ekkersrijt.

Het college van burgemeester en wethouders besluit stemt in met deze nota en zal de vergoeding voor de restplekken en voor de billboard van in totaal € 15.750,-- exclusief b.t.w. aan SPE overmaken. De éénmalige bijdrage wordt meegenomen in de eerste

marap 2011.

 

2.   Geluidsscherm via opdracht aan KWS (Design & Construct).

Het college neemt kennis van het besluit en overwegingen van de stuurgroep om over te gaan tot opdrachtverlening aan KWS voor een Design & Construct uitwerking ten behoeve van een geluidsscherm aan de A50.

  

3.   Bestuursovereenkomst HOV Noordoost Brabant.

Het college van burgemeester en wethouders ondertekent de bestuursovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Noordoost Brabant. Wethouder Visser krijgt volmacht om namens het college de bestuursovereenkomst te ondertekenen.

 

4.   Verlenging erfpacht ondergronden en opstalrecht tennishal en tennis-

paviljoen “De Gentiaan”.

Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de genoemde erfpacht overeenkomst (inclusief het bijbehorende opstalrecht) met HTC aangaande ondergronden tennishal en paviljoen voor een aanvullende periode van tien jaar (tot 20 jaar na heden).

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Presentatie commissie BZ 1 februari 2011.

Het college neemt kennis van de ontwikkelingen binnen uitvoering sociale zaken in 2011 en stemt in met de presentatie voor de commissie Burgerzaken.

 

2.   Beslissing op bezwaar ontmoetingsruimte Gaskendonk.

Het college besluit het bezwaarschrift van conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten.

 

3.   Aanwijzen erfgrens perceel Eekhoornlaan.

Het college besluit de grens perceel Eekhoornlaan aan te wijzen conform wensen koper, d.w.z. tot punt ca. 2 meter achter de bestaande muur.

 

4.   Beheersysteem groen dg DIALOG.

Het college besluit opdracht te geven aan Grontmij om het beheersysteem dg DIALOG uit te breiden met een digitale kaart.