Openbare besluitenlijst B&W 26 juni 2012

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juni 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bezwaarschriftenprocedure inzake huishoudtoets WWB.
Het college besluit om niet op voorhand de proceskosten in een bezwaarschriftenprocedure te vergoeden, omdat het bestreden besluit niet vanwege een aan het college te wijten on-rechtmatigheid, maar naar aanleiding van gewijzigde wetgeving, is herroepen.

3. Vernietigen zeilboot met trailer.
Het college besluit een zeilboot en aanhanger, die middels bestuursdwang van de openbare weg zijn verwijderd, te vernietigen.


Portefeuille: R. Visser

1. Principeverzoek Eindhovenseweg ongenummerd.
Het college besluit om geen medewerking te verlenen aan een bedrijfontwikkeling op het perceel Eindhovenseweg ongenummerd (tussen 23 en 25).

2. Algemene uitkering juni circulaire 2012.
1. Het college neemt formeel kennis van de uitkomsten van de junicirculaire 2012 over de
algemene uitkering en de effecten ervan voor de kadernota 2012-2016.
2. De gemeenteraad is bij bericht van 21 juni 2012 reeds geïnformeerd.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Verkoop groenstroken. R&S/12.9516
Naar aanleiding van de verzoeken tot aankoop gemeentelijke groenstroken, besluit het col-lege :
verzoek B: alternatieve gronden te koop aan te bieden à €344 m2 ex belastingen en kk
verzoek D: deze gronden te verkopen à €344,- m2 ex belastingen en kk
verzoek E: deze gronden te verkopen à € 100,- m2 ex belastingen en kk.

2. Groene handdruk
Het college besluit om vier groene handdrukken uit te reiken aan Le petit paradis, adres: Bokt 3.
Het college besluit om van de overige vier groene handdrukken bloemzaad aan te schaffen en deze te zaaien op een nader te bepalen plaats.