Openbare besluitenlijst B&W 31 juli 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 31 juli 2012


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Beslissing op bezwaar Halt Oost-Brabant
Het college besluit:
1. Het bezwaar van Halt Oost-Brabant, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Een afwijzende beschikking te versturen aan Halt Oost-Brabant v.w.b. de subsidie 2012.


3. Aanpassen mandatenlijst
Het college besluit de mandatenlijst op enkele onderdelen te actualiseren.


4. Beslissing op bezwaar (personele aangelegenheid)
Het college besluit het bezwaarschrift van betrokkene, gedeeltelijk conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Verder besluit het college niet over te gaan tot het vergoeden van de proceskosten.


5. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Het college neemt kennis van de factsheet over de samenwerking tussen de veiligheidshuizen regio Brabant Zuidoost


Portefeuille: R. Visser


1. Vaststellen budgethoudersregeling
Het college besluit de budgethoudersregeling gemeente Son en Breugel vast te stellen.