Openbare besluitenlijst B&W 4 januari 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 4 januari 2011

 

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 december 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten, met dien verstande dat in het besluit over de zondagopenstelling ‘noord- en zuidzijde van het kanaal’ dient te worden omgedraaid.

N.a.v. carnavalstent jeugd: er is nog geen verzoek van Oase ontvangen. Komt op z’n vroegst op 11 januari a.s. aan de orde. Dan is ook portefeuillehouder Gaillard weer aanwezig.

 

2.   Agenda’s commissievergaderingen januari 2011.

Het college bespreekt de agenda’s voor de commissie algemene zaken en de commissie grondgebiedzaken van januari 2011. De commissie burgerzaken komt in januari te vervallen.