Openbare besluitenlijst B&W 4 oktober 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel
d.d. 4 oktober 2011


Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
R. Visser, wethouder
J.P. Frenken, wethouder
A.J.M. van Etten, secretarisBESLUITEN:Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 september 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.2. SRE poho-overleggen 5 oktober 2011.
Het college bespreekt de agenda's van de SRE poho-overleggen van 5 oktober 2011 en geeft zienswijzen en standpunten mee aan de betreffende vertegenwoordigers die de gemeente S&B bij SRE vertegenwoordigen.3. Rampenbestrijdingsplan van den Anker.
Het college neemt het plan voor kennisgeving aan en besluit af te zien van het indienen van een zienswijze.Portefeuille: R. Visser

1. Onttrekken (middel)zware functie deel bedrijventerrein ’t Zand in Best.
Het college neemt kennis van het besluit van de gemeente Best om voor een deel van het bedrijventerrein 't Zand de functie van (middel)zware industrie te onttrekken ten gunste van een invulling van perifere detailhandelsvestigingen.2. Verzoeken OVSB.
Het college besluit:

  1. het verzoek van de OVSB om de zaterdag toe te voegen aan het blauwe zoneregime af te wijzen. Ook het verzoek om het mogelijk te maken bij begrafenissen op het Kerkplein te parkeren wordt niet gehonoreerd.
  2. de raadsleden via de raadsinformatiebrief te informeren en tevens een persbericht uit te laten gaan.


3. Begroting 2012.
College stemt in met: de voorliggende meerjarenbegroting 2012 - 2015 en de aanbiedingsbrief aan de raad.Portefeuille J. Frenken


1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD met betrekking tot dierenopvang.
Het college besluit in te stemmen met de concept-brief als antwoord op de door de fractie VVD ingediende schriftelijke vragen m.b.t. dierenopvangcentrum.