Openbare besluitenlijst B&W 5 april 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 5 april 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 maart 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Agenda’s van Poho-overleggen 6 april 2011.
Het college bespreekt de agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van het SRE van 6 april 2011.

Portefeuille: R. Visser

1. Extra tijdelijk budget welstandsadvisering.
Het college besluit vanaf april 2011 voor 4 maanden € 7.600,-- beschikbaar te stellen voor betaling advisering door de welstandcommissie en dat bedrag mee te nemen in de 1e marap 2011.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Tegemoetkoming kosten brandmeldinstallatie en dakrenovatie Emiliusschool.
Het college besluit:
• de Emiliusschool een bedrag van € 50.444,-- toe kennen als tegemoetkoming in de kosten van de brandmeldinstallatie;
• de Emiliusschool geen extra bijdrage toe te kennen m.b.t. het energydak.