Openbare besluitenlijst B&W 7 augustus 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 7 augustus 2012


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 juli 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Beoordeling uitgaven 2011 raadsfracties.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel "Beoordeling uitgaven 2011 raadsfracties". Het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.


3. Inspiratiebijeenkomsten SRE.
Door het college wordt deelgenomen aan de inspiratiebijeenkomsten van het SRE:
31 augustus (wonen): wethouder Frenken
7 september (ruimtelijke ordening): wethouder Visser
14 september (zorg, welzijn en soc. innovatie): wethouder Frenken
21 september (werken): wethouder Visser
28 september (vrije tijd): wethouder Frenken


4. Verzoek om oplegging bouwstop en handhaving betreffende perceel aan de Apennijnenlaan te Son.
Het college besluit:
1. het verzoek tot het opleggen van een bouwstop voor een perceel aan de Apennijnenlaan te Son, af te wijzen;
2. het verzoek om handhaving eveneens af te wijzen.


5. Verhuur leegstaande ruimten Europalaan.
Het college besluit om de leegstaande ruimten in het door de gemeente gehuurde pand aan de Europalaan 2 te Son en Breugel tijdelijk te verhuren aan zorggerelateerde instellingen. Tevens verstrekt het college mandaat aan hoofd Bedrijfsvoering voor het aangaan van de nog komende overeenkomsten.
 

Portefeuille R. Visser


1. Verzoek opheffing voorlopige voorziening Saturn.
Het college besluit om het verzoek van Bouwontwikkeling Jongen B.V. om de voorlopige voorziening betreffende het wijzigingsplan "Ekkersrijt; Saturn" op te heffen, te ondersteunen.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Verkoop groenstroken.
Naar aanleiding van de verzoeken tot aankoop gemeentelijke groenstroken, besluit het college:
verzoek A: deze gronden niet te verkopen
verzoek B: alternatieve gronden te koop aan te bieden à € 344 m2 ex belastingen en kk
verzoek C: deze gronden niet te verkopen
verzoek D: deze gronden te verkopen à € 344,- m2 ex belastingen en kk
verzoek E: deze gronden te verkopen à € 100,- m2 ex belastingen en kk.


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging ledenbijeenkomsten VNG kabinetsformatie en Lokale agenda 2013.
Het college woont de ledenbijeenkomsten kabinetsformatie en Lokale agenda 2013 niet bij.


2. Uitnodiging afscheid burgemeester Best dhr. Kortmann.
De burgemeester met partner wonen de afscheidsreceptie van burgemeester Kortmann (gemeente Best) bij.
Datum/tijd: 31 augustus 2012, vanaf 14.45 uur.
Locatie: Raadhuisplein 1 Best