Openbare besluitenlijst B&W d.d. 12 juli 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 12 juli 2011

 BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juli 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Voortgangsrapportage Boa's 1-7-2011.
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2011 van de boa’s over de eerste helft van 2011.

3. Adviezenlijst commissie algemene zaken 6 juli 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 6 juli 2011.


Portefeuille: R. Visser

1. Adviezenlijst raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 4-7-11.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 4-7-11.

2. Advies van de commissie burgerzaken 5 juli 2011.
Het college neemt kennis van hetgeen besproken is in de commissie BZ en van de opinië-rende bespreking van de aanbesteding deeltaxi.

3. Aanbesteding Deeltaxi.
Het college besluit de procedure voor aanbesteding van het CVV uit te stellen en het con-tract met Taxi Jansen te verlengen tot 1 april 2012.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie Karel Boonen/gemeentesecretaris Veldhoven.
De burgemeester en de gemeentesecretaris wonen de afscheidsreceptie van Karel Boonen/ gemeentesecretaris Veldhoven bij.
Datum/tijd: 23 augustus 2011, 16:45 – 18.45 uur
Locatie: De Schalm, meiveld 3 te Veldhoven