Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 april 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 26 april 2011


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 april 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Extra raadsvergadering d.d. 27 april en raadsvergadering d.d. 28 april 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de extra raadsvergadering van 27 april 2011 én voor de raadsvergadering van 28 april 2011 zijn geagendeerd.

3. Plan van aanpak overlast jeugd Beemdstraat.
Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak om de jeugdoverlast op de Beemdstraat te Son en Breugel weg te nemen / terug te dringen.

Portefeuille: R. Visser

1. Uitspraak rechtbank planschade A50.
Het college:


1. neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank `s-Hertogenbosch d.d. 17 maart 2011
2. besluit tot betaalbaarstelling van een bedrag van:
     a. € 1.250,-- euro, exclusief wettelijke rente aan de.
     b. € 150, -- euro betaalde griffierechten;
     c. € 644,-- euro voor kosten vergoeding rechtsbijstand.
3. besluit om voor 28 april 2011 een pro forma beroepschrift in te dienen.

2. Aanbesteding bestek schrijven herinrichting Nieuwstraat.
Het college stemt in met de uitgangspunten van dit advies en gunt het bestekschrijven voor de herinrichting van de Nieuwstraat 1 op 1 aan Arcadis.

3. Exploitatie overeenkomst Sporthallen.
Het college stelt de overeenkomst met Sporthalbeheer Son BV (Kuipers) voor de exploitatie van de nieuwe sporthal vast.
Tevens wordt besloten een aantal aanpassingen te verrichten in de exploitatieovereenkomst voor de Bongerd (2008).

Portefeuille J.P. Frenken

1. Toelichting omtrent voortgang centrummanagement.
Het college neemt kennis van een het initiatief tot mogelijke invoering van centrummanagement voor het centrum van Son.