Openbare besluitenlijst B&W d.d. 26 juli 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 26 juli 2011


BESLUITEN:

 Portefeuille: burgemeester

 

1.Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juli 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Woonplaatsen.
Het college besluit de woonplaats Son en de woonplaats Breugel in te trekken en gelijktijdig de woonplaats Son en Breugel vast te stellen overeenstemmend met de bijgevoegde tekening.

 

3. Aanpassing tarieven 2011 brandweerrechten.
Het college besluit in te stemmen met indexering 2011 van de tarieven behorende bij de brandweerrechten verordening conform voorstel veiligheidsregio Brabant zuid-oost.

 

4. Realisatie brandweerkazerne en gemeentewerf.
Het college besluit het bouwrijp maken van het bouwterrein te gunnen aan Kuipers BV en Meulendijks BV en de betreffende percelen van de aanbesteding voorlopig te gunnen aan Gebr.van Stiphout BV, Gabriels BV en Janssen BV.