Openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 augustus 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d.

30 augustus 2011

BESLUITEN:Portefeuille: burgemeester1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 augustus 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.2. Raadsvergadering d.d. 1 september 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 september 2011 zijn geagendeerd.3. Commissie-agenda’s september.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van september.4. Addendum Sportstichting HTC grens Combigebouw.
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het addendum;
  2. de bijbehorende kosten te dekken uit het krediet nieuwbouw combigebouw.


5. Inkoop elektriciteit 2012 t/m 2016.
Het college besluit de overeenkomst voor de inkoop en levering van elektriciteit bij Green-choice voor de periode van 2012 tot en met 2016 te ondertekenen.Portefeuille: R. Visser

1. RIB-bijdrage afwaartse beweging intensieve veehouderijen.
Het college besluit om de bijdrage voor raadsinformatiebrief over de afwaartse beweging van de intensieve veehouderijen vast te stellen.2. Reductieplan Ekkersrijt Oost.
Het college besluit om het reductieplan Ekkersrijt Oost vast te stellen.


Ingekomen stukken


1. Uitnodiging congres Blaricum, Eemnes en Laren.
De secretaris woont Het BEL-congres Blaricum, Eemnes en Laren bij.
Betreft de samenwerking tussen de 3 gemeenten.
Datum/tijd: 1 december 2011, 13:00 uur Locatie: Singer Laren, Oude Drift 1 te Laren.

 

2. Uitnodiging afscheid pastoor Wilmink.
Leden van het college wonen de afscheidsmis c.q. -receptie pastoor Wilmink bij.
Datum/tijd: zondag 11 september 2011.
9:30 uur H. Mis in de St. Genovevakerk 11.00 uur receptie in de pastorietuin