Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 augustus 2011

 

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 9 augustus 2011

 

BESLUITEN:

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 augustus 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Beslissing op bezwaren combigebouw

  1. Het college besluit het bezwaarschrift van mevr. mr. W. Zwier, ingediend namens dhr. P. Hendriks, ongegrond te verklaren en in de beslissing op bezwaar een nadere motivering op te nemen.

  2. Het college besluit voorts om de bezwaarschriften, ingediend door dhr. A.J. Gevers, mevr.B. Cousin en dhr. A. Smits en mevr. L. Storimans, niet-ontvankelijk te verklaren.

 

2. Akoestisch onderzoek

Het College besluit om een akoestisch onderzoek uit te voeren conform de offerte van K&M Akoestisch adviseurs voor de wijken 't Zand en de Gentiaan in aanvulling op het eerder uitgevoerde onderzoek in 2009. De kosten worden ten laste gebracht van de post ‘onvoorzien’ en worden verwerkt in de tweede marap.

 

 

3. Opleggen last onder bestuursdwang- Juralaan 7

Het college van burgemeester en wethouders besluit een last onder bestuursdwang op te leggen aan de bewoners van de Juralaan 7 in verband met het illegaal gebruik van een groenstrook;

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het handhavingsproject gemeentelijke groenstroken in vijf afgesproken straten.

 

 

4. Ontheffing kamperen Sicse ven D&P

Het college besluit eenmalig ontheffing te verlenen van het verbod kamperen overeenkomstig artikel 5.34 van de APV in de bossen bij het Sicse Ven op 14 en 15 augustus 2011 aan Eindhovense Windhonden Vereniging Son (EWRS) voor maximaal 14 caravans.