Openbare besluitenlijst vergadering van de colleges van B&W van Son en Breugel en Nuenen 8 november 2011

 

Openbare besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering
van de colleges van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel en Nuenen
d.d. 8 november 2011

 


BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester Gaillard/wethouder V.d. Velden

 

1. Verlenging en actualisatie I&A beleidsplan tot 2015.
De colleges stemmen in met het concept raadsvoorstel inhoudende de vaststelling van:
1. De bestuursrapportage I&A 2011;
2. Verlenging en actualisatie van het I&A beleidsplan 2008-2012 tot 2015, zoals financieel
ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015;
3. Onttrekking uit de I&A reserve en hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen;
4. De reserve I&A aan te merken als een voorziening middelen derden.