Samenvatting globale verkenning

Voor de drie mogelijke toekomstbeelden die voorgelegd worden is een globale verkenning gemaakt door vergelijkingen te maken tussen Son en Breugel en Eindhoven, en Son en Breugel en Nuenen. Uit de verkenningsnotitie kun je opmerken waar Son en Breugel rekening mee moet houden. Een keuze voor een van deze scenario’s betekent dat we ons vervolgens kunnen focussen op de aandachtspunten die het met zich meebrengt.

Zelfstandig

Son en Breugel kan op twee verschillende manieren als zelfstandige gemeente bestaan; Doorgaan op dezelfde voet: Er veranderd in eerste instantie weinig ten opzichte van de huidige situatie. De gemeente is nu nog financieel gezond, maar er komt steeds meer werk op de gemeenten af. Daarvoor moet meer en meer gezocht worden naar samenwerking, omdat de gemeente gewoonweg te klein is om sommige dingen alleen te doen. Of een andere aanpak: Meer uitbesteden en alleen die dingen oppakken die lokaal nodig zijn. De regio beslist op abstractere dossiers zoals regionale economie of de woningmarkt. De gemeente wordt een netwerkgemeente; een partner is het proces. De inwoners bepalen of er iets gebeurt en hoe dat gaat, ze gaan dit dan zelf oppakken. Je hebt als inwoner dus veel invloed op je eigen straat en buurt. Daar staat tegenover dat op grotere regionale dossiers de gemeente meer volgend is. De stedelijke regio beslist waar uitbreidingslocaties voor woningen en bedrijven kunnen komen en hoe met bovenlokale voorzieningen wordt omgegaan.

Eindhoven

Ingeval van een samengaan met de gemeente Eindhoven is geen sprake van een fusie tussen gelijkwaardige partners. In dit geval zal Son en Breugel eerder opgaan in Eindhoven. Als gemeenschap blijft Son en Breugel wel bestaan. Son en Breugel en Eindhoven hebben een sterke onderlinge maatschappelijke en functionele relatie. Veel inwoners van Eindhoven werken op Ekkersrijt, anderzijds werken ook veel inwoners in Son en Breugel in Eindhoven. Op het terrein van voorzieningen, zoals theater en bioscoop, is er zelfs sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Inwoners van Eindhoven hebben minder invloed op het bestuur van de gemeente. Mogelijk wordt er nog wel een dorpsraad opgericht die invloed krijgt, maar daar kan nu nog geen duidelijkheid over worden geboden. Opgaan in de stad betekent dat de woonlasten zoals die Eindhoven gelden, ook in Son en Breugel gaan gelden.

Nuenen

Samengaan met de gemeente Nuenen betekent een gelijkwaardige fusie. De gemeenten zijn hetzelfde qua bevolkingssamenstelling en zien zich voor dezelfde uitdagingen gesteld. Beiden zijn groene dorpen die onder de directe invloedssfeer van Eindhoven liggen. Mede dankzij de jarenlange samenwerking is Son en Breugel zelfstandig gebleven. Een fusie komt eerder neer op een volgende stap in deze samenwerking, dan dat er sprake is van een hele nieuwe constructie. De gemeente wordt wel groter, bijna 40.000 inwoners en een flink buitengebied. De beide gemeenten hebben functioneel meer met de stad Eindhoven dan met elkaar. De gevolgen van een samengaan tussen Son en Breugel en Nuenen betekent vooralsnog dat de woonlasten voor de inwoners van Son en Breugel zullen toenemen. Nuenen heeft een slechtere schuldpositie en dat heeft gevolgen voor het gemeentelijk huishoudboekje. De invloed van inwoners op de eigen woonomgeving blijft gelijk aan de huidige invloed. De gemeente wordt wel groter, maar de afstand tot de gemeenschap blijft gelijk.

Voor het volledige rapport “Globale Verkenning, februari 2017