Spreek je uit! Son en Breugel

In de periode van 20 maart tot en met 19 mei liep de oordeelsvormende fase met betrekking tot de Bestuurlijke Toekomst van Son en Breugel. Tijdens deze fase kon iedereen een reactie geven per telefoon, e-mail, facebook en twitter. Ook is iedereen in de gelegenheid gesteld om een gesprek te voeren over dit onderwerp met het college. Alle resultaten worden verwerkt in een notitie aan de commissie Algemene Zaken. Op 7 juni vergadert deze commissie hierover. Lees hier de vergaderstukken.

Uit de ingekomen reacties zijn ook veel vragen naar voren gekomen. Deze vragen zijn uitgezocht en beantwoord via themapagina’s in de huis-aan-huisbladen en zijn ook te vinden op de website sonenbreugel.nl. De gemeenteraad voert ook gesprekken met de gemeente Waalre, Nuenen en Eindhoven. Deze gesprekken zullen vóór de vergadering van 7 juni zijn afgerond.

Kijk voor meer informatie op: