Omgevingsplan Sciencepark - sessie 13-3-2019

Tijdens de tweede bijeenkomst voor ondernemers en eigenaren van hightech-/science bedrijven op Sciencepark kwam het onderwerp "duurzaamheid" aan de orde. Aan de hand van verschillende stellingen zijn de ambities, verwachtingen en al genomen acties van gemeente en ondernemers besproken.