Omgevingsplan Sciencepark - sessie 27-2-2019

Tijdens de eerste sessie hebben we kort de uitgangspunten van de "Visie Sciencepark" herhaalt en de stappen die gezet zijn vanaf december 2017. Tevens zijn een aantal vragen aan de orde gekomen:

  • zijn de uitgangspunten nog actueel?
  • zijn de uitgangspunten volledig?
  • zijn er mogelijk nog nieuwe nu nog onbekende ontwikkelingen, die mogelijk net niet in de visie passen?
  • zijn er specifieke wensen en kunnen we die dan nu niet meteen koppelen?