Breugel Bruist!

Update schoollocaties 

Tijdens B&W-vergaderingen in oktober en november heeft het College van B&W meerdere keren vergaderd over de schoollocaties in Breugel. Tijdens die vergaderingen zijn de resultaten van het participatietraject in Breugel besproken. Ook is er integraal naar de diverse locaties gekeken: wat zijn de financiƫle consequenties en wat betekent een locatiekeuze voor bijvoorbeeld mobiliteit en woningbouw? En, in hoeverre blijven de uitgangspunten van een bruisend centrum overeind?

Vierde locatie

Deze integrale benadering heeft ertoe geleid dat er een vierde locatie in beeld is gekomen: De Regenboog en de sporthal op locatie De Bongerd, met in de toekomst eventuele toevoeging van De Krommen Hoek. De derde locatie (De Molenwiek) is het minst kansrijk gebleken en valt om die reden af.  

3 December: openbare commissievergadering  

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering Grondgebiedzaken en Burgerzaken op 3 december gaat het College van B&W deze locaties opiniĆ«rend bespreken met de commissieleden. Deze vergadering is openbaar. 

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak naar projectleider Elsebeth De Landmeter via telnr. 0499 491491, op dinsdag en donderdag werkzaam voor de gemeente Son en Breugel.