Breugel Bruist!

Gemeenteraad stemt in met voorkeurslocatie De Krommen Hoek 

Op donderdag 19 december besloot de gemeenteraad dat de locatie van De Krommen Hoek de voorkeurslocatie wordt voor beide scholen De Regenboog en De Krommen Hoek. 

Het vervolg

Het schoolbestuur zal nu vóór 1 februari 2020 een aanvraag doen voor nieuwbouw van beide scholen op de locatie van De Krommen Hoek. Deze aanvraag komt dan in procedure zoals deze is vastgelegd in de 'Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs gemeente Son en Breugel'. In de loop van 2020 vindt hierover dan besluitvorming plaats door de gemeenteraad. 

Breugel Bruist

In het project Breugel Bruist gaan we in 2020 van start met de renovatie van De Boerderij en we gaan plannen maken voor een nieuwe sporthal. 

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak naar projectleider Elsebeth De Landmeter via telnr. 0499 491491, op dinsdag en donderdag werkzaam voor de gemeente Son en Breugel.