Centrumplan Son

Het centrum van Son is het levendige hart van onze gemeente. Om het centrum toekomstgericht en hartverwarmend te houden, krijgen sommige centrumfuncties een nieuw jasje en andere zelfs een nieuwe plek. Het centrum is ook het verbindende hart waar dorpsgenoten graag komen om te ontmoeten, boodschappen te doen en om de markt, evenementen of horeca te bezoeken. Via deze pagina blijft u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen.

ACTUEEL

 • Mei '18    de gemeente koopt het voormalige kerkgebouw Petrus Bandenkerk en gaat er als eigenaar een nieuwe bestemming aan geven 
 • Mrt '18     gemeenteraadsverkiezingen: plannen voor Centrum Son worden tijdelijk bevroren, de bouw gemeentehuis gaat wél verder
 • Feb '18    start bouw nieuwe gemeentehuis
 • Jan'18     sloop voormalig kerkgebouw Petrus Bandenkerk wordt uitgesteld vanwege aanwezigheid vleermuizen, een beschermde diersoort
 • Dec '17   openbare bibliotheek verhuist van de Taylorstraat naar het Vestzak-gebouw
 • Okt '17    start Vestzak 'nieuwe stijl' (mini mfa);
 • Okt '17    ambtelijke organisatie verhuist naar een tijdelijke locatie aan de Vijverberg;
 • Sept '17   publieksconsultatie (enquête) over het ontwerp van het nieuwe dorpshuis op het Kerkplein;
 • Sept '17  verkeersmaatregelen t.b.v. parkeren raadhuisplein, weekmarkt krijgt een nieuw indeling;
 • Zomer:    de gemeente koopt grond van de bestaande kerk verkoopt de grond achter de toren t.b.v. bouw nieuwe kerk;
 • Zomer:    verwijdering natuurstenen blokken en haagjes Raadhuisplein