Centrumplan Son

Het centrum van Son is het levendige hart van onze gemeente. Om het centrum toekomstgericht te houden, zijn enkele veranderingen nodig. Sommige centrumfuncties krijgen een nieuw jasje, andere zelfs een nieuwe plek.

Het centrum is ook het verbindende hart waar dorpsgenoten graag komen om te ontmoeten, boodschappen doen, markt, evenementen of horeca te bezoeken. 

Het duurt enkele jaren voordat alles definitief op een nieuwe plaats zit. In die periode van (ver)bouwen en herinrichten ‘blijft de winkel gewoon open’. Via deze pagina blijft u op de hoogte van veranderingen. Wat, wanneer en hoe. Een actuele wegwijzer.


ACTUEEL

Inloopavonden ontwerp multifunctionele accommodatie (MFA)

Een kleine 50 inwoners maakten gebruik van een van de inloopavonden op 25 april en 3 mei over het nieuwe Kerkplein en het ontwerp MFA. Ze spraken met architecten, leden van het supervisieteam en de klankbordgroep.