2. Raadhuisplein (nov 2018)

Het Gemeentehuis

In februari 2018 is de bouw van de vleugel aan de Airnbornstraat gestart door aannemer Stam en De Koning. De ambtelijke organisatie verblijft tijdelijk op een werklocatie in het voormalige schoolgebouw van De Vijverberg tot de nieuwbouw gereed is. De oplevering wordt in maart 2019 verwacht.  

Het gemeentehuis van Son en Breugel is gebouwd in 1963 en neemt een prominente en herkenbare plaats in op het Raadhuisplein. Het gemeentehuis is voor inwoners en bedrijven de plaats waar zij gebruikmaken van de dienstverlening van de gemeente en bestuurders ontmoeten en/of consulteren.
Met een nieuw en aangepast gemeentehuis zetten we niet alleen een stap naar een gezonde en modernere kantooromgeving, maar ook de stap naar een moderne organisatie. Het gemeentehuis wordt getransformeerd naar ‘een huis van en voor de gemeenschap’.Nieuwbouw gemeentehuis

De vleugels aan het hoofdgebouw aan de Taylorstraat en Airbornestraat zijn en het deel aan de Airbornestraat wordt herbouwd. Het hoofdgebouw blijft staan en ondergaat pas ná de herbouw een facelift. De nieuwbouw vindt in 2018 plaats en is in januari 2019 gereed.

Bekijk het definitieve ontwerp.


Wat betekent nieuwbouw voor de dienstverlening aan u?

Voor de gemiddelde inwoner van Son en Breugel verandert er betrekkelijk weinig. De loketten en het bestuurscentrum, met daarin de raadzaal en de ruimten voor het college van burgemeester en wethouders, blijven gedurende het bouwproces bereikbaar. Dat betekent dat u voor paspoorten, rijbewijzen en overleg met bestuurders steeds op het Raadhuisplein terecht kunt.

Ambtelijk overleg zal voornamelijk in de tijdelijke locatie voor de gemeentelijke organisatie, in de voormalige Vijverbergschool, plaatsvinden.

Uiteraard leiden de bouwwerkzaamheden tot (geluids-)overlast en verkeersdrukte. Het is de bedoeling de overlast tot een minimum te beperken, onder andere door bouwverkeer zoveel als mogelijk op het eigen terrein aan de achterkant van het huidige gemeentehuis te laten parkeren.

De Weekmarkt

De weekmarkt op het Raadhuisplein op donderdagmiddag is een belangrijke trekpleister voor inwoners van ons dorp en ook voor bezoekers van buiten onze gemeente.

 

De markt zorgt voor het drukste dagdeel van de week in het centrum qua bezoekers en verkeer. De parkeerbehoefte van de donderdagmiddag is uitgangspunt voor het gewenste parkeeraanbod in het centrum. In 2017 zijn op de donderdagmiddag 25 extra parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het Raadhuisplein beschikbaar gemaakt. In overleg met de marktkooplui is de weekmarkt opnieuw ingericht en zijn de gedateerde hardstenen blokken en taxushagen verwijderd.