2. Raadhuisplein (okt 2019)

Het Gemeentehuis

In maart 2019 is de bouw van de vleugel aan de Airnbornstraat opgeleverd door aannemer Stam en De Koning. De ambtelijke organisatie heft per direct deze werklocatie in gebruik genomen. In juli 2019 is gestart met de verbouwing van het hoofdgebouw aan het Raadhuisplein. Deze verbouwing gaat naar verwachting 18 maanden duren, zodat het gebouw vanaf januari 2021 als compleet gemeentehuis (publieksbalies, backoffice, bestuurscentrum en raadzaal) beschikbaar komt. Vanaf sept 2019 verblijven de publieksbalies en bestuurscentrum in het voormalige schoolgebouw van De Vijverberg aan de Rembrandtstraat tegenover de vijver.

Het gemeentehuis van Son en Breugel is gebouwd in 1963 en neemt een prominente en herkenbare plaats in op het Raadhuisplein. Het gemeentehuis is voor inwoners en bedrijven de plaats waar zij gebruikmaken van de dienstverlening van de gemeente en bestuurders ontmoeten en/of consulteren.
Met een nieuw en aangepast gemeentehuis zetten we niet alleen een stap naar een gezonde en modernere kantooromgeving, maar ook de stap naar een moderne organisatie. Het gemeentehuis wordt getransformeerd naar ‘een huis van en voor de gemeenschap’.Nieuwbouw gemeentehuis

De vleugel aan het hoofdgebouw aan de Airbornestraat is in 2018 herbouwd en was maart 2019 gereed. Het hoofdgebouw blijft staan en ondergaat momenteel een facelift. Deze verbouwing startte in de zomer van 2019 duurt circa 18 maanden.

Bekijk het definitieve ontwerp.


Wat betekent nieuwbouw voor de dienstverlening aan u?

De loketten voor paspoorten, rijbewijzen en overleg met bestuurders vindt u gedurende de verbouwing in onze dependance Vijverberg, Rembrandtstraat 2.
Ambtelijk overleg zal voornamelijk in de nieuwe locatie aan de Airbornestraat/Raadhuisplein 1 plaatsvinden.

Uiteraard leiden de bouwwerkzaamheden tot (geluids-)overlast en verkeersdrukte. Het is de bedoeling de overlast tot een minimum te beperken, onder andere door bouwverkeer zoveel als mogelijk op het eigen terrein aan de achterkant van het huidige gemeentehuis te laten parkeren.

De Weekmarkt

De weekmarkt op het Raadhuisplein op donderdagmiddag is een belangrijke trekpleister voor inwoners van ons dorp en ook voor bezoekers van buiten onze gemeente.

 

De markt zorgt voor het drukste dagdeel van de week in het centrum qua bezoekers en verkeer. De parkeerbehoefte van de donderdagmiddag is uitgangspunt voor het gewenste parkeeraanbod in het centrum. In 2017 zijn op de donderdagmiddag 25 extra parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het Raadhuisplein beschikbaar gemaakt. In overleg met de marktkooplui is de weekmarkt opnieuw ingericht en zijn de gedateerde hardstenen blokken en taxushagen in 2018 verwijderd.