4. Parkeren in het centrum

Parkeerbord P

Het parkeren met de blauwe parkeerschijf in het centrum van Son wordt uitgebreid. Naast de bestaande delen wordt medio 2018 het gedeelte van de Boslaan tussen Heistraat en Nieuwstraat en een deel van het parkeerterrein achter de Rabobank, toegevoegd.

Parkeren in het centrum met blauwe schijf

In het centrum van Son is een blauwe zone van kracht. Elk parkeervak in dit gebied is voorzien van een blauwe lijn. U mag met een parkeerschijf parkeren in de parkeervakken in de blauwe zone (parkeerschijfzone). De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit. U herkent de parkeerschijfzone aan het verkeersbord. Op dit bord staat de maximale parkeertijd van 2 uur en geldt van maandag tot en met zaterdag van 09:00 – 18:00 uur.

De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een ontheffing verlenen.

Tot de blauwe zone in het centrum van Son behoren:

  • de Nieuwstraat (van de Antoon van de Venstraat tot aan de Boslaan);
  • het Raadhuisplein;
  • de Airbornestraat;
  • de Heistraat;
  • het 17-Septemberplein;
  • de Markt;

Nieuw in 2018:

  • het deel van de Boslaan tussen Heistraat en Nieuwstraat
  • het westelijke deel van het parkeerterrein achter de voormalige Rabobank.

Parkeren motor in blauwe zone

U mag uw motor (op 2 wielen) in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. Maar u moet de motor wel parkeren op een als zodanig aangeduide parkeerplaats.

Uitzonderingen zonder blauwe lijn

In het gebied zijn enkele privéparkeerplaatsen, algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en enkele kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Deze parkeerplaatsen zijn niet voorzien van een blauwe lijn. De maximale parkeerduur geldt daar niet. Een eventuele reservering voor de specifieke auto of doelgroep is van kracht.