25 oktober bijeenkomst Breugel Bruist!

Dit artikel is gearchiveerd op 26-10-2017.

Voor inwoners en verenigingen uit het plangebied Breugel Bruist! is op woensdagavond 25 oktober een informatiebijeenkomst in basisschool de Regenboog. Het  project concentreert zich in en rondom de sporthal De Bongerd, De Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog.

Het uit te werken stedenbouwkundig plan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest. De wensen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht in goed overleg met de gebruikers van de diverse voorzieningen.

Voor direct omwonenden en belangstellenden een gelegenheid om meer te weten te komen over de ideeën, de plannen en de planning. We gaan met u in gesprek en horen of er nog punten zijn waarmee we in het uitvoeringsplan rekening mee moeten houden.

Aanmelden voor de avond is gewenst in verband met de praktische voorbereiding via breugelbruist@sonenbreugel.nl. We mailen u dan een ontvangstbevestiging.