Aankoop voormalig kerkgebouw Petrus Bandenkerk door gemeente definitief

Dit artikel is gearchiveerd op 05-10-2018.

Vrijdag 24 augustus 2018 is de aankoop van het voormalige kerkgebouw Petrusbandenkerk officieel geformaliseerd en gepasseerd bij de notaris. Daarmee komen het gebouw en de ondergrond definitief in eigendom van de gemeente.

Onderzoek

Op 9 en 10 augustus is door onderzoeksbureau Aveco De Bondt nader onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand.

Bij dit onderzoek zijn materialen verzameld die in een laboratoriumomgeving nader worden bekeken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis.

Het gedetailleerde en definitieve onderzoeksrapport naar de bouwkundige staat van het gebouw van Aveco De Bondt wordt naar verwachting eind oktober opgeleverd.

Veiligheid

In afwachting van de uitkomsten van het genoemde onderzoek laten wij, om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen de bouwhekken staan. De hekken worden voorzien van de vereiste bebording (toegang tot het terrein en het gebouw is verboden). Dit omdat uit de inventarisatie voorafgaande aan de aankoop duidelijk is geworden dat de geplande asbestsanering niet volledig is afgerond en er bovendien een kans bestaat op vallend puin.

Gebouw niet gebruiken

Vanwege de genoemde aanwezigheid van asbest alsook andere onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het niet mogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik.