Aanpak vervuiling GFT-containers

Dit artikel is gearchiveerd op 11-01-2019.

De firma Baetsen haalt voor ons gescheiden afval aan huis op. Het bedrijf meldt dat er op diverse plaatsen restafval en zelfs bouwafval in de groene gft-bak wordt aangeboden.
Dat is zeer ongewenst!

Hieronder ziet u een foto waarbij de groene bak ten onrechte werd gebruikt voor andere zaken dan GFT, zoals in dit geval een PMD-zak. In de containers worden ook restafval, plastic, hout, glas en zelfs PVC-pijp en bouwpuin aangetroffen. We zijn daarvan enigszins geschrokken. Dankzij het oplettende personeel op de wagen van Baetsen, zijn deze containers niet geleegd in de wagen.

Schade

Mensen realiseren zich waarschijnlijk niet wat de schade hiervan kan zijn. Als dit afval wél in de vrachtauto terecht was gekomen, wordt de inhoud van deze vuilnisauto in zijn geheel afgekeurd als GFT-lading en zou de hele inhoud naar het restafval gaan. Met alle kosten en nadelige gevolgen voor het milieu van dien. Bedenk ook eens hoe puin de machines in de wagen kan beschadigen.

Wat kunt ú doen?

Gooi alleen groente, fruit en klein tuinafval in de groene bak. Om te voorkomen dat iemand anders ongeoorloofd afval in úw groene afvalbak kan gooien, is verstandig om bij twijfel uw afvalbak pas ’s morgens (maar dan wel vóór 7.30 uur) aan de straat te zetten en niet de avond ervoor al.

Wat kunnen wij doen?

Bij constatering van ongeoorloofd afval in de groene bak laat Baetsen deze ongeleegd staan en dient de aanbieder zelf de bak schoon te maken voordat deze opnieuw wordt aangeboden. Er wordt een rood label aan de gft-bak gehangen als die wordt geweigerd. Bij kleine overtredingen volgt een waarschuwing, bij herhaalde en bij zware overtredingen, zoals bij puin en pvc-pijpen, volgen direct sancties. De boa kan dan aan de deur komen en een boete uitdelen, die meteen € 90,- plus € 9,- administratiekosten zal zijn.

Op de meeste vuilnisauto’s zitten tegenwoordig camera’s. Die registreren steeds beter of er ongeoorloofd afval uit uw container komt. Als te herleiden is van wie het afval afkomstig is, zal de boa handhavend optreden en bekeuringen uitdelen.