Aanpassing verkeerslichten kruising Ekkersrijt 10.000 – 4.000 – 5000

Dit artikel is gearchiveerd op 28-06-2019.

Bij de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Ekkersrijt 10.000 – Ekkersrijt 4.000 (Meubelboulevard) – Science Park 5.000 komt aanvullend een voetgangerslicht aan de noordzijde van het kruispunt in de bestaande verkeerlichteninstallatie (VRI).

In april 2019 maakte de gemeente het voornemen bekend om geen éénrichtingsverkeer op de Meubelboulevard in te voeren, maar wel het voornemen te hebben om aanpassingen te verrichten. De reacties van de aan de Meubelboulevard gevestigde ondernemers en eigenaren zijn in deze oplossing afgewogen en hebben geleid tot een aanvulling op een eerder voorgenomen besluit.

Dankzij de reacties is -naast bovengenoemde maatregel- besloten om in het belang van de verkeersveiligheid de T-aansluiting Ekkersrijt 4.000 (Meubelboulevard) – Ekkersrijt 6.000 (stamweg) te wijzigen.

Ook streven we er naar om op Ekkersrijt-west een routewijziging van HOV-lijn 406 door te voeren en daarvoor maatregelen te nemen. Dit op voorwaarde dat deze maatregelen de benodigde instemming door Gedeputeerde Staten krijgen. Het betreft het realiseren van een nieuwe bushalte met haltekom nabij Ikea en het inbouwen van een mogelijkheid tot beïnvloeding van de verkeersafwikkeling voor HOV-lijn 406 bij het met verkeerslichten uitgeruste kruispunt.