Aansluiting op mountainbikenetwerk

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.
plattegrond

Recent hebben zowel het fiets- als het wandelknooppuntennetwerk een kwaliteitsimpuls gehad. Er zijn aangepaste routes, vernieuwde bewegwijzering en infopanelen gekomen. Samen met partner Visit Brabant is de wens om een ander recreatief product op orde te krijgen: Een mountainbikeroute tussen de parcours in Best en Nijnsel. De huidige route loopt door de wijk De Gentiaan. Deze route is onveilig en is aangegeven door verouderde informatiepanelen. Zo mogelijk nog voor de zomervakantie Zuid zullen wij starten met het aanleggen van een nieuw tracé in onze gemeente dat deels door het Sonniuspark gaat lopen.

Ontmantelen huidige route

Het nieuwe tracé door het Sonniuspark zal grotendeels lopen via het talud van de geluidswal vanaf de A50 richting Rooijseweg. Door de ligging in het talud worden conflicten met andere gebruikers (voetgangers) zoveel mogelijk vermeden. In de huidige situatie gebruiken mountainbikers het pad waar ook de voetgangers lopen. Door toepassing van obstakels, die alleen geschikt en aantrekkelijk zijn voor mountainbikers, en door duidelijke route – en informatieborden wordt voorkomen dat andere gebruikers de nieuwe route gaan gebruiken.
Het pad van de nieuwe route splitst de langzame van de snelle gebruikers wat de veiligheid en de beleving van het gebied ten goede komt.

Informeren omwonenden

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en kunnen met hun vragen over de route terecht bij het projectteam Sonniuspark. Suggesties op de route worden besproken en kunnen we meenemen in het definitieve ontwerp.

Meer informatie

Wenst u meer informatie, heeft u vragen of suggesties, dan kunt u die binnen twee weken per email kenbaar maken aan Henk van der Wal van het projectteam Sonniuspark h.vanderwal@sonenbreugel.nl.