AanZet: een effectieve begeleiding naar werk

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2019.

Dienst Dommelvallei en WSD werken nauw samen om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Sinds maart 2018 doen zij dit met een aangepaste, succesvollere methode; AanZet. Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen gaan kort daarna drie maanden aan het werk met behoud van uitkering. En juist in die periode wordt heel duidelijk wat iemand kan en nĂ³dig heeft om duurzaam aan het werk te gaan.

Met werken je mogelijkheden in beeld brengen

De methode AanZet is effectief omdat mensen snel aan het werk gaan en omdat er op het werk een goed beeld gekregen wordt van hun capaciteiten en mogelijkheden. Mensen die aangemeld worden voor AanZet gaan aan de slag op een van de werkplekken van WSD in de regio. Op het werk wordt duidelijk hoe iemand zich gedraagt, welke capaciteiten iemand heeft, welke mogelijkheden er zijn qua werk en of er begeleiding nodig is. Bovendien doen ze weer werkritme op en worden ze geactiveerd om mee te doen op de arbeidsmarkt. In de bijna anderhalf jaar dat het project loopt, leert de ervaring dat er meer en specifiekere informatie over mensen met een uitkering te verzamelen is als zij aan het werk zijn. Kansen op werk en wat er nodig is om dit te bereiken, worden goed in beeld gebracht.

Positieve resultaten

Inmiddels is de 100ste aanmelding een feit en zijn de resultaten positief. Van de 100 mensen die deelnemen aan het traject hebben 32 mensen in navolging van AanZet een betaalde baan gevonden en geen uitkering meer nodig. Nog eens 11 klanten hebben parttime inkomsten uit werk gevonden. De intensieve samenwerking tussen WSD en Dienst Dommelvallei hebben dit traject tot een succes gemaakt.