Administratiefout in facturatie eigen bijdrage

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2019.

Het CMD van Son en Breugel stuurt deze week een brief naar cliënten die door administratieve fouten geen of een te lage eigen bijdrage hebben betaald voor de producten die zij afnemen van zorgverleners. Het betreft cliënten die een of meer voorzieningen ontvangen op grond van de Wmo. Voor deze voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) is het gebruikelijk dat men een eigen bijdrage betaalt. Bij een recente controle in onze administratie is geconstateerd dat dit niet in alle gevallen goed is ingevoerd.

Momenteel zetten wij alles in het werk om onze administratie op orde te brengen. Het CAK gaat aan betreffende cliënten een eenmalige rekening sturen voor de afgelopen periode. Vervolgens ontvangt de cliënt vanaf dan een maandelijkse factuur.

We houden rekening met financiële draaglast voor betrokkenen, daarom is met het CAK een betalingsregeling op individuele situatie bespreekbaar. De cliënt kan na ontvangst van de factuur contact opnemen met het CAK om te bespreken welke mogelijkheden er zijn per individueel geval. De contactgegevens van het CAK staan vermeld op de begeleidende brief bij de factuur. 

Het CMD streeft er naar uiterlijk per 1 januari 2019 alle correcties te hebben verwerkt. Voor cliënten die een brief ontvangen en vragen hebben over de inhoud van deze brief, is het CMD bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-13.00u via 0499 – 491 470 of via cmd@sonenbreugel.nl.