Algemene beschouwingen bij de begroting 2019-2022

Dit artikel is gearchiveerd op 09-12-2018.

Op donderdag 8 november is de Meerjarenbegroting 2019-2022 in de gemeenteraad besproken en vervolgens vastgesteld.

Hier kunt u de algemene beschouwingen lezen die door de verschillende raadsfracties zijn uitgesproken bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2019-2022.