Algemene bestuursvergadering WSD 4 juli 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2018.

Op 4 juli a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van de WSD in de kantine van de WSD, Schouwrooij 20 te Boxtel.

De agenda treft u hieronder aan.