Alle reststroken in kaart gebracht

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2018.

In het voorjaar van 2016 is begonnen met het in kaart brengen van groenstroken in de gemeente, die geen openbaar doel (meer) dienen. Deze stroken zijn per wijk in te zien. Met het in kaart brengen van deze stroken in de wijk ’t Zand tot aan de De Bontstraat is in maart 2018 de laatste stap in dit project gezet.

Bij veel stroken die geen openbaar doel meer dienen en die direct grenzen aan percelen met woonhuizen, is het mogelijk om zo’n strook – onder voorwaarden- van de gemeente te kopen. Dan is er sprake van een reststrook. Per wijk zijn er plattegronden gemaakt waarop u kunt zien welke stroken in potentie gekocht kunnen worden en welke niet. Aan de hand van deze kaarten, kunt u als inwoner van Son en Breugel een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen.

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling voor een reststrook kenbaar maken en zich voor informatie wenden tot de medewerkers van Intersolum, die voor deze taak in het gemeentehuis kantoor houden. Het telefoonnummer is 0499 - 491.491, emailadres is: groenstroken@sonenbreugel.nl.

Ga naar het actuele overzicht en de voorwaarden:

https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/groenstroken-en-reststroken_860.html