Alzheimercafé B.O.S. 25 april

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2018.
Grote A met tekst alzheimer café

Op woensdag 25 april organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot - Son en Breugel een avond met als thema: ‘Wat is een delier?’

Een delier is een toestand van verwardheid, die in korte tijd ontstaat. Het uit zich in psychische verschijnselen en gedragsveranderingen. Ineens is je naaste bijvoorbeeld erg onrustig, wantrouwig of verdrietig. Ze kan dingen gaan zien die er niet zijn (hallucinaties) en daar angstig op reageren. Een delier kan er ook voor zorgen dat je naaste juist veel rustiger is dan anders en nauwelijk reageert op prikkels uit de omgeving. Er wordt gesproken met twee geriaters van het Catharina ziekenhuis Eindhoven. Wat zijn de oorzaken van een delier, wat kun je doen en hoe maak je contact tijdens een delier.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.