Alzheimercafé B.O.S. 28 maart 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 29-03-2018.

Op woensdag 28 maart 2018 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot - Son en Breugel een avond met als thema: ‘Inzet dagbesteding: nut en meerwaarde bij dementie’.

In de zorg voor een naaste met dementie, kan het voor de mantelzorger steeds moeilijker worden om in de thuissituatie de nodige zorg en opvang te geven. De inzet van een vorm van dagbesteding kan dan uitkomst en ondersteuning bieden. De ondersteuning en zorg voor mensen met dementie is gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven. Dagbesteding draagt bij aan en zinvolle daginvulling, die activeert, de eigen talenten en kracht van mensen met dementie aanspreekt en benut. Mensen met dementie blijven daarmee deel uitmaken van de samenleving en raken daarvan niet geïsoleerd.

Welke vormen van dagbesteding zijn er in onze regio en wat moet je regelen om hiervan gebruik te kunnen maken? Hoe kan een dag eruit zien? Wie kan helpen om passende dagbesteding voor uw verwant te organiseren? Op al deze vragen krijgt u deze avond een antwoord.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.