ANNULERING Inwonersbijeenkomst Breugel Bruist!

Dit artikel is gearchiveerd op 22-09-2017.
Logo Breugel Bruist

De inwonersbijeenkomst wordt verzet naar een latere datum. Bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk.

----

Op woensdagavond 20 september van 19:30 tot 22:00 uur is in de Bongerd te Breugel een bijeenkomst voor het uitvoeringsplan Breugel Bruist!. Alle functies in het centrum van Breugel die zich hier nu bevinden, komen in de nieuwe inrichting weer terug. Het doel van de bijeenkomst is u te informeren en te consulteren over het ruimtelijke plaatje waarin deze functies het beste passen. Na deze fase volgt de uitwerking naar de uiteindelijke inrichting van het nieuwe centrum. Iedereen die actief is of wil zijn in een van de bestaande voorzieningen of betrokken organisaties is van harte welkom. Reserveert u 20 september in uw agenda? De uitnodiging met het programma volgen begin september onze website en via de lokale media.

Het projectteam Breugel Bruist! van de gemeente Son en Breugel presenteert het uitvoeringsplan waar we met alle betrokken partijen vorm aan geven. De partners in het project zijn: de Boerderij, de Bongerd (sport en horeca), PlatOO, ‘thuis, Stichting Meedoenwerkt en de Doorpakkers. Er zijn diverse gesprekken geweest met gebruikers van de verschillende voorzieningen in het plangebied om de wensen en mogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Nu willen we het plan tegen het licht houden bij een grotere groep (potentiële) gebruikers en bewoners van het dorpshart van Breugel. Zijn we met dit plan op de goede weg? Zijn er nog punten ter overweging voordat het plan in oktober gepresenteerd wordt aan de commissie? De bij u in te winnen informatie draagt bij aan de vorming van het plan.