Asfalteringswerkzaamheden op 2 en 3 september

Dit artikel is gearchiveerd op 04-09-2019.

Op twee plaatsen in het dorp zijn recente asfalteringswerkzaamheden niet helemaal concreet uitgevoerd. De aannemer zal de asfaltlaag op maandag 2 en dinsdag 3 september opnieuw aanbrengen / herstellen. Een en ander vindt plaats op de Vlinderlaan en op het nieuwe fietspad aan de westzijde van de Eindhovenseweg.
Ter plaatse wordt hierover bebording ten behoeve van de verkeersdeelnemers geplaatst.