Begrotingskrant 2019

Dit artikel is gearchiveerd op 11-11-2018.

De Begrotingskrant 2019 (zie hier pagina 1) beschrijft de plannen van de gemeente Son en Breugel voor 2019-2022.
De papieren krant vindt u als inlage van de Mooi Son en Breugelkrant van 17 oktober 2018.
Klik hier voor een filmpje en de Begroting 2019-2022.