Beleidsregels Schenkingen en Kunst

Dit artikel is gearchiveerd op 15-01-2019.

Son en Breugel vergrijst.  Er komt veel erfgoed beschikbaar. Families willen dat erfgoed soms schenken aan de gemeente. Soms is dat goed. Er zijn kunstwerken die heel interessant zijn voor een brede kring van mensen, en voor volgende generaties. We willen dat zo veel mogelijk mensen in ons dorp kennis maken met ons cultureel erfgoed. We willen mensen inspireren en verrijken, door hen in contact te brengen met kunstwerken. Dat is niet met alle kunstwerken zo. Sommige kunstwerken zijn alleen interessant voor de eigen familie, zijn niet interessant genoeg voor een museum, en nemen veel plaats in, in onze ruimte die toch al redelijk vol is,  de kunstwerken vragen om onderhoud. Daar zijn dan te hoge kosten mee gemoeid. Er is nog een derde mogelijkheid: er is werk dat wel de moeite waard is voor een verzamelaar of liefhebber ergens anders in Nederland of daarbuiten. Soms is het beter om dan aan iemand anders dan aan de lokale overheid het erfgoed beschikbaar te stellen. Dat willen we dan graag adviseren aan de schenker, voordat het werk ongezien in een depot verdwijnt. Dat onderscheid tussen de drie mogelijkheden willen we graag steeds kunnen blijven maken zonder dat onze depots overvol raken en onze geldpot leeg. Daarom hebben we regels opgesteld. Door die beleidsregels goed te lezen krijgt de lezer een beeld van de manier waarop we de kunstcollectie zo waardevol mogelijk kunnen laten zijn voor iedereen in het dorp, zonder dat daarbij de lasten voor de overheid te hoog worden.