Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2018.
houten hamer

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website.

Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.