Bestuurlijke toekomst

Dit artikel is gearchiveerd op 16-06-2017.

In de periode maart tot en met mei is informatie verzameld voor de oordeelsvormende fase van het project de bestuurlijke toekomst. Momenteel rondt het projectteam deze fase af en heeft daarvoor een notitie geschreven voor de commissie Algemene Zaken. Het overleg hierover staat gepland op 7 juni a.s.

Alle reacties per mail, brief, telefoon, persoonlijk contact en via #spreekjeuitsenb zijn tot en met 12 mei verwerkt en zijn in de bijlagen van de notitie opgenomen. Alle opgehaalde reacties tot eind mei worden door het projectteam in de komende periode alsnog verwerkt. Op de Spreek je uit! pagina staat deze notitie en meer informatie. Daar kunt ook de veel gestelde vragen over de bestuurlijke toekomst lezen.

Na de bespreking in het college start de Besluitvormingsfase. Er volgt een raadsvoorstel en dat wordt in de commissie Algemene Zaken op 12 juli a.s. besproken. Daarna volgt op 31 augustus de bespreking in de gemeenteraad.

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak wensen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl onder vermelding van “de bestuurlijke toekomst” of telefonisch met de heer Eef Mengers via 0499 - 491 491.