Bestuurlijke toekomst

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2017.

In de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van 7 juni jl. is de oordeelsvormende fase afgerond. In de gemeente Nuenen ligt momenteel een raadsvoorstel waarin zij aangeven meer tijd nodig te hebben om een keuze te maken voor een fusie met Son en Breugel dan wel Eindhoven.

De commissie Algemene Zaken van Son en Breugel heeft daarom besloten de besluitvormende fase uit te stellen naar het najaar van 2017. Dat betekent dat het de besluitvorming dus niet in de Commissie Algemene Zaken van 12 juli 2017 aan de orde komt en dat de raad hierover op 31 augustus nog geen besluit neemt.

Het gehele verslag staat volgende week op sonenbreugel.raadsinformatie.nl ter voorbereiding van de volgende vergadering van de commissie Algemene Zaken. De nieuwe data voor het te volgen tijdspad zal via de gemeentepagina in Forum en DeMooiSonenBreugelkrant bekend worden gemaakt.

Via deze weg willen we iedereen die een reactie heeft gegeven, hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.