Bijeenkomst Breugel Bruist!

Dit artikel is gearchiveerd op 25-10-2017.
Breugel Bruist! logo

Op woensdagavond 25 oktober is om 20:00 uur een bijeenkomst van Breugel Bruist! in basisschool De Regenboog voor omwonenden en belangstellenden.

Het project concentreert zich op het plangebied in en rondom de sporthal De Bongerd, De Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog. Het uit te werken stedenbouwkundig plan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest. De wensen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht in goed overleg met de gebruikers van de diverse voorzieningen. Voor direct omwonenden en de verenigingen een gelegenheid om meer te weten te komen over de ideeën, de plannen en de planning. Wij kunnen uw vragen en opmerkingen meenemen in het uitvoeringsplan.

Aanmelden voor de avond is gewenst in verband met de praktische voorbereiding. Wij waarderen het als u zich aanmeldt vóór 11 oktober via breugelbruist@sonenbreugel.nl. We mailen u dan een ontvangstbevestiging.