Blijf uit de rook!

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2017.

Onbewust doen mensen in geval van brand het tegenovergestelde van wat goed voor ze is. Zeker in het eerste uur komen veel toeschouwers naar de plaats van het incident. De kans is daarbij groot dat zij in de rook staan en die dus ook inademen. Brandweer Brabant-Zuidoost waarschuwt dan ook voor de schadelijkheid van rook.Logo campagne Blijf uit de rook.nl

Rook kan schadelijke stoffen bevatten

Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, (tuin)afval, papier, schoon hout, olie of plastic. Een huis of een bos. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en/of langdurige klachten kunnen veroorzaken. Ook bij een woningbrand of een bosbrand kunnen dus schadelijke stoffen vrijkomen. Het gezondheidsrisico hangt samen met de hoeveelheid rook die wordt ingeademd. Rook inademen kan leiden brandende ogen, een geïrriteerde neusholte, keel of luchtwegen. Hoe hoger de concentratie rook, hoe sneller deze effecten optreden. De acute risico’s hangen vooral af van de hoeveelheid zwevende deeltjes zoals roet en ander fijn stof, en de hoeveelheid irriterende en verstikkende stoffen.

Wacht niet af, maar handel zelf

Eigenlijk is het heel simpel: voorkom zelf dat je rook inademt. Ook bij een brand die wat verder weg is. Wacht dus niet op een sirene of aanwijzingen van de brandweer. Sluit bij overlast ramen en deuren schakel de ventilatie uit. Meer over de campagne en alle achtergrondinformatie over rook is terug te vinden op www.blijfuitderook.nl.