Boa’s uit Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel samen op pad

Dit artikel is gearchiveerd op 08-12-2017.

Afgelopen dinsdag hebben de Boa’s van Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel voor de eerste keer een gezamenlijke controle dag gehouden in Son en Breugel. De zes Boa’s hebben verschillende aandachtspunten uit het jaarplan onder de loep genomen zoals het toezicht in het buitengebied, toezicht en handhaving van het hondenbeleid en verkeerszaken en kleine ergernissen op grond van de APV gecontroleerd.

Geconstateerde feiten

Er zijn in totaal 39 processen verbaal uitgeschreven: waaronder 14 voor foutief en 7 voor hinderlijk parkeren bij de basisscholen; 7 voor het negeren van de blauwe zone in het centrum en 6 voor het negeren van de geslotenverklaring in de Dommelstraat.

Op Ekkersrijt hebben de Boa’s aandacht geschonken aan het vele vrachtverkeer dat gebruik maakt van deze straat. Er zijn klachten over lokaal vrachtverkeer dat lading verliest. Deze verloren ladingen veroorzaken veel schade aan het rioolstelsel op Ekkersrijt. We hebben hier extra aandacht voor tijdens onze controles.

Van elkaar leren

Naast het samen uitvoeren van controles is het leren en coachen van elkaar, verbreding en verdieping en elders ervaring opdoen ook een gezamenlijk doel. Ook in Nuenen en Geldrop-Mierlo zullen in de toekomst deze controledagen worden gehouden.

Onderlinge uitwisseling Boa’s Nuenen en Son

Met ingang van januari 2018 wordt de uitwisseling met Nuenen geïntensiveerd. Onze Boa’s werken 1 dag in de week in Nuenen en vice versa met als doel verbreding, verdieping, elkaar coachen en ervaringen elders opdoen. Ook tijdens deze uitwisseling zal er een structurele aandacht zijn voor de aanpak en werkwijze in de andere gemeente.