Boerderij Wolfswinkel 1 wordt het 18e monument in Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2019.

Op woensdag 15 mei om 10.00 uur bij locatie Wolfswinkel 1, brengt wethouder Jan Boersma en de Monumentencommissie Son en Breugel het monumentenschildje "gemeentelijk monument" aan op de monumentale boerderij.

Oordeel monumentencommissie

Naar het oordeel van de monumentencommissie is de boerderij van bijzondere waarde en heeft het college van Burgemeester en Wethouders geadviseerd het pand -in overleg met de eigenaar/bewoner- aan te wijzen als gemeentelijk monument.

In een redengevende omschrijving (RO) heeft de monumentencommissie onder andere gekeken naar de cultuurhistorische waarde, de architectuur, de stedenbouwkundige waarde en de gaafheid van monumentale elementen.

Wethouder Boersma: “We zijn blij dat we weer een karakteristiek pand aan onze monumentenlijst kunnen toevoegen. Daarmee stellen we een stukje van ons gezamenlijke dna van het dorp voor toekomstige generaties veilig.”   

Cultuurhistorische waarde

De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarische en sociaal economische ontwikkeling van het buitengebied van Son en van de omgeving van de buurtschap Wolfswinkel in het bijzonder. Het hallenhuis is een oud boerderijtype, dat lange tijd gebruikelijk was, maar in deze streek al vroeg is verdrongen door de langgevelboerderij, waardoor dit type hier relatief zeldzamer is geworden.

Architectuur en stedenbouwkundige waarde

De hoge ouderdom van deze boerderij en het herkenbaar aanwezig zijn van alle stadia van de ontwikkeling van het woonstalhuis tot langgevelboerderij geven het pand een hoge architectuur- en bouwhistorische waarde: de gebintconstructie, sporenkap, het spant met de gepende haanhouten, de hoofdvorm van het rieten dak met wolfeinden en pannenvoet, de indeling van de gevels en de plattegrond dragen er aan bij.

Door de ligging op een beeldbepalende plek langs de drukke Planetenlaan heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde voor de structuur van de buurtschap Wolfswinkel. De boerderij maakt deel uit van de historische bebouwing rond de buurtschap Wolfswinkel. Inmiddels is rondom dit oude buurtschap deze boerderij hoogstwaarschijnlijk het oudste, goed bewaard gebleven exemplaar in het archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebied het Dommeldal.

Gaafheid en herkenbaarheid

Hoewel de diverse jongere moderniseringen de gaafheid van de gevels deels hebben aangetast, is het gebouw een goed voorbeeld van een meerledig hallenhuis.

De volledige redengevende omschrijving wordt vanaf 15 mei 2019 op de website van de gemeente Son en Breugel geplaatst.

Noot voor de redactie: