Boomplantdag voor volwassenen

Op zondag 19 januari 2020 hebben bewoners van de Dudokstraat, Krophollerstraat, Klerkstraat en Rembrandtstraat in de wijk ’t Harde Ven de handen uit de mouwen gestoken bij het aanplanten van mini-dennen, die verspreid over groenstroken en bos worden aangeplant. In het kader van een nieuwjaarbijeenkomst van de buurt, hebben de buurtbewoners boompjes geplant.

Veel bomen verdwenen

Afgelopen jaar zijn er in ’t Harde Ven veel bomen verdwenen door uitdunning, storm of droogte. De nieuwe structurele aanwas is nog niet zichtbaar. De meeste bewoners van het Harde Ven gaat (het ontbreken van) het bosgevoel na aan het hart. Daarom hebben bewoners uit bovengenoemde straten contact gezocht met de gemeente over het boomplantbeleid in Son en Breugel in het algemeen en in ’t Harde Ven in het bijzonder.  

250 kleine dennenboompjes

De gemeente voorziet jaarlijks op grote schaal in de nieuwe aanplant van enkele duizenden mini-dennen. Door de bezorgde bewoners is gevraagd hoe zij hierop kunnen inhaken met een burgerinitiatief, omdat er in de buurt een gezamenlijke behoefte leeft om kordaat iets te doen aan de hun omringende kaalslag. De gemeente is blij met het initiatief en heeft hierop aangeboden 250 kleine dennenboompjes te leveren, om in eigen tuin of in de groenstroken te planten. De boompjes werden door de gemeente geleverd en afgelopen zondag 19 januari was het dan zo ver voor de bewoners.

Mooi initiatief

Gecombineerd met de jaarlijks nieuwjaarsborrel van de genoemde straten, zijn alle boompjes met vereende krachten in de grond gezet. Na afloop is door iedereen trots het glas geheven op het komende jaar. Zowel het enthousiasme als de opkomst waren erg hoog en zeker voor herhaling vatbaar. Mocht dit iemand op gedachte brengen, de gemeente staat absoluut open voor dergelijke buurtinitiatieven.