Boomplantseizoen is begonnen

Dit artikel is gearchiveerd op 09-11-2018.
bomen met jute om wortel liggen bij gemeentewerf

Het jaarlijkse boomplantfeest luidt het begin van het boomplantseizoen is. Omdat er dit jaar in de aanplant van een aanzienlijk aantal bomen is voorzien, staan er op de gemeentewerf flink wat bomen klaar om de komende weken in de grond gezet te worden. Het plantseizoen voor bomen loopt van half maart tot en met eind april.

Afgelopen winter zijn er in het kader van het groenonderhoud op meerdere plaatsen bomen volgens plan weggehaald. Daarnaast heeft de zware storm van 18 januari zware schade aan het bomenbestand toegebracht, zowel in bos- als woongebied. In de hele regio zijn we nog volop bezig om afgebroken takken en omgevallen bomen af te voeren. Er zijn aanvullende plannen nodig om het beeld van deze straten en bossen te reconstrueren.